voor nieuwkomers

Heb je vragen over?

- waar wij als gemeente voor staan
- de geschiedenis van onze gemeente
- waar je moet zijn voor
- over onze kerkdiensten

 

Is de gemeente dan democratisch?

Ja, en toch ook weer niet. Een protestantse gemeente, en dus ook de onze, is in hoge mate democratisch. De leden zelf kiezen hoe er om gegaan wordt met geld, goederen en mensen. Toch kan de gemeente principieel nooit helemaal democratisch zijn. We zijn immers ook “gehoorzaamheid” verschuldigd aan de bijbel en aan God. De ambtsdragers (de leden van de kerkenraad) hebben daarom een eigen verantwoordelijkheid om niet alleen te horen naar de gemeente, maar ook te horen naar God en de bijbel. Het zou kunnen zijn dat een meerderheid in de gemeente vindt dat we bepaalde groepen van mensen moeten uitsluiten, maar dan mogen we hopen dat de ambtsdragers daar op grond van hun horen naar de bijbel tegen in gaan. We geloven immers dat iedereen erbij hoort.

terug