cantorij

Zingen is dubbel bidden

Deze uitspraak van de kerkvader Augustinus is zeker waar. Teksten die je zingt krijgen door de melodie een extra dimensie. Zingen is daarnaast ook gewoon leuk en ontspannend. Als je meerstemmig zingt in een groep geeft het een kick als na enige oefening de puzzelstukjes in elkaar vallen  en het tot een harmonisch geheel leidt. Door deelname aan de cantorij kun je dat persoonlijk ervaren. 

We zijn blij dat de cantorij ons kan ondersteunen in de gemeente-zang. Na de invoering van het nieuwe liedboek izijn er heel wat nieuwe liederen bij gekomen. We vinden het als gemeente fijn om ons deze nieuwe liederen eigen te maken. Daarbij is extra ondersteuning door de cantorij heel belangrijk. 

De cantorij werkt in de regel ongeveer 1x per maand mee aan de dienst. Af en toe organiseert de cantorij ook projecten. Aan die projecten kan iedereen meedoen, ook mensen die zich niet zo graag voor langer tijd ergens aan verbinden.

De cantorij oefent elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Nicolaaskerk (Heino) onder leiding van Rudie Altelaar. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om mee te doen. De muziek wordt zowel digitaal als fysiek uitgereikt – in de meeste gevallen is het bovendien mogelijk om nog eens extra thuis met de computer te oefenen. De cantorij is aardig op sterkte, maar zoals altijd kunnen er altijd nog nieuwe leden bij. Dus heb jij zin, kom dan een keer kijken.

Voor meer informatie klik dan hier voor de contactpersoon van de cantorij. 

terug