rekeningnummers

Ben je op zoek naar een rekeningnummer van de kerk, lees dan verder...
Lees meer 

geven aan een collecte

Er zijn diverse mogelijkheden om aan een collecte in der kerkdienst te geven. Natuurlijk kan dat nog gewoon met contact geld, maar ook met collectebonnen of digitaal via de scipio app. Al deze mogelijkheden worden nader uitgelegd op deze pagina.

kerkbalans

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, ontvangen kerken geen subsidie van de overheid. Alle kosten die we maken, moeten worden betaald uit de bijdragen van de leden. Jaarlijks houden we daarom in de maand januari de actie kerkbalans. We doen dat samen met vele andere kerken. Wil je meer weten over de actie kerkbalans, lees dan verder...

Lees meer 

periodieke gift

Als kerk zijn we blij met elke gift. Veel mensen doen hun gift via de jaarlijkse actie geldbalans. Wist je ook dat je in sommige gevallen geld kunt besparen door de gift niet jaarlijks te doen, maar af te spreken dat je voor een aantal jaren  jaarlijks een periodie gift doet. Hier lees je er meer over...
Lees meer 

schenken en nalaten

Soms willen de mensen de kerk bij hun leven iets schenken. Daar zijn we altijd heel blij mee en voor de schenker is het goed om te weten dat een schenking aan de kerk belanstingvrij is. Een andere manier om iets aan te kerk te geven is na je dood. De nalatenschap wordt vaak in een testament geregeld. Daarin kunnen ook goede doelen worden opgenomen. De plaatselijke kerkelijke gemeente kan één van die goede doelen zijn. Als je overweegt om de kerk op deze wijze te ondersteunen, kan dit op twee manieren: in de vorm van een legaat, of door een erfsteliing. Ook schenkingen in de vorm van nalaten zijn belastingvrij. Wil je meer weten over schenken of nalaten, lees dan verder...

Lees meer 

declaraties

Hebt je in overleg met de Protestantse Gemeente Heino kosten gemaakt, dan kun je deze declareren bij het kerkelijk bureau. Zie daarvoor de pagina contact. We vinden het belangrijk dat iedereen vrijwilligerswerk voor onze kerk kan doen ongeacht zijn of haar financiële situatie. Het maken van kosten (bv. kilometers of andere kosten) mag nooit een belemmering zijn om iets te doen voor onze gemeente.