Protestantse Kerk Nederland

Als protestantse gemeente te Heino maken we met vele andere gemeenten deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Hier lees je alles over het werk van de landelijke kerk, de organisatiestructuur enz...
Lees meer 

classis

Als Protestantse Gemeente te Heino staan we niet op onszelf. In onze regio zijn meerdere protestantse gemeenten. Al die gemeenten komen samen in de classis. Hier lees je er meer over...
Lees meer 

oecumene in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem

Oecumene is het kerkelijk woord voor de eenheid van alle christenen. In Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem zijn er ook meerdere geloofsgemeenschappen. Met name met de Roomskatholieke Parochie bestaan er al sinds lang goede contacten. Er is regelmatig overleg, gelegenheid om oecumenisch te dopen, en er zijn diverse gezamenlijke veringen. Wil je meer weten over de andere kerkgenootschappen of over onze samenwerking met de roomskatholie parochie,  lees dan verder...
Lees meer 

wij de kerk

De protestantse Gemeente Heino staat vermeld op de website http://www.wijdekerk.nl om te laten zien dat LHBT’ers bij ons welkom zijn, lid kunnen worden, gedoopt kunnen worden, belijdenis kunnen doen, Heilig Avondmaal kunnen vieren, vrijwilliger kunnen zijn, een kerkelijk ambt kunnen bekleden en zegen over hun relatie/huwelijk kunnen ontvangen. Wil je meer weten over de organisatie "wij de kerk", lees dan verder...
Lees meer 

groene kerk

In 2017 heeft onze gemeente zich aangesloten bij de beweging van groene kerken. Dat betekent dat wij ons inspannen om als geloofsgemeenschap stappen te zetten op het gebied van verduurzaming, vergroening en sociale rechtvaardigheid. Wil je meer weten over wat een "groene kerk" precies is en doet en wat wij tot nu aan stappen gezet hebben, lees dan verder...
Lees meer