classis

De classes van de Protestantse Kerk in Nederland

Het woord ‘classes’ (Latijn, meervoud van ‘classis’) betekent ‘vloot’. Een vloot is een groep schepen die een georganiseerde eenheid vormen. De parallel met gemeenten in een geografisch gebied is snel gemaakt. Gemeenten functioneren zelfstandig maar horen wel ‘bij elkaar’ omdat ze deel uitmaken van een grotere geheel, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het toezicht op elke eenheid (vloot, groep kerken) is gedelegeerd aan een classis. Hoe zij dat doet, is officieel in de kerkorde vastgelegd.

De Protestantse Kerk in Nederland is onderverdeeld in elf classes (zie kaartje). Elke classis telt zelf een aantal ringen, en elke ring telt weer een aantal gemeenten. De classis is enerzijds dus een geografische eenheid, anderzijds een organisatorische.

Wij als Protestantse Gemeente te Heino behoren tot de classis Overijssel en Flevoland (het bruine gebied op het kaartje). De ring waartoe wij behoren is de ring Zwolle. Daaronder vallen de volgende gemeentes.

  • de Protestantse Gemeente te Heino
  • de Protestantse Gemeente te Dalfsen
  • de Hervormde Gemeente Nieuwleusen
  • de Hervormde Gemeente Rouveen
  • de Hervormde Gemeente Staphorst
  • de Hervormde Gemeente Windesheim
  • de Protestantse Gemeente te Zwolle
  • de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle 
Aan elke classis is ook een predikant verbonden die speciaal vrijgesteld is voor dit werk. Voor de classis Overijssel-Flevoland is dat de classispredikant ds. Klaas van der Kamp. Ds. Klaas van der Kamp houdt actief een eigen website bij waar veel nieuws te lezen uit onze classis. Zie hier voor www.klaasvanderkamp.nl
 
terug