contactpersonen

1

Afspraken planner voorgangers

Gerrie te Riele

2

Archiefbeheer

 

3

Auto vervoer

 

4

Beamergroep

 

5

Beheer website

 

6

Beheerscommissie voor Het Kerkhuus

 

7

Beleidscommissie ontroerend goed

 

8

Bezorgen kaarten

 

9

Cantorij

 

10

Commissie Groene kerk

 

11

Commissie Oec. vieringen Het Wooldhuis

 

12

Diaconie

 

13

Gastheren en dames zondagochtend

 

14

Gastpredikanten commissie

 

15

Geijer werkgroep

 

16

Het Kerkhuus

 

17

Kalligraaf

 

18

KCO

 

19

Kerk app

 

20

Kerkbalansmedewerkers

 

21

Kerkelijk Bureau

 

22

Kerkrentmeesters

 

23

Kerktelefoon/televisie

 

24

Klussengroep Het Kerkhuus

 

25

Koffieschenken zondagochtend

 

26

Kosters

 

27

Lectoren

 

28

Ledenadministratie

 

29

Liturgisch bloemschikken

 

30

Notulist

 

31

Oecumenische werkgroep

 

32

Ontmoeting en Inspiratie

 

33

Open Kerk (vakantietijd)

 

34

Openluchtdienst

 

35

Organisten

 

36

Ouderlingen

 

37

Pacht

 

38

Planten; verjaardagen en jubilea

 

39

Postbezorgers

 

40

Predikanten

 

41

Samenklank bezorgers

 

42

Samenklank interviewers

 

43

Samenklank redactie

 

44

Schoonmaken kerk

 

45

Stiltekapel verzorging

 

46

Tafel van Ontmoeting

 

47

Verjaardagfonds

 

48

Werkgroep Groot letter liedboek

 

49

Wijkmedewerkers

 

50

Zingen op Zondagavond

 

51

Zondagsbrief afdrukkers

 

52

Zondagsbrief bezorgers

 

53

Zondagsbrief redactie

 

54

ZWO

 

Riekie Wessels;

tel. 0572-392968,

e-mail: rwessels@pknheino.nl

diaconie

cantorij

kco (kerkelijk contact ouderen)

kerkenraad

kerkrentmeesters

missionaire bloemen

ouderlingen

scriba
 

terug