wie wij zijn

Wij, dat zijn de mensen van de Protestantse Gemeente in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem. Ons kerkgebouw, de Nicolaaskerk, staat letterlijk midden in het dorp (Heino) en wij willen dan ook graag midden in de samenleving staan.

Wij zijn een open en gastvrije geloofsgemeenschap waarin velen als vrijwilliger deelnemen en jong en oud zich thuis mag voelen. Onze veelkleurige gemeente kenmerkt zich door betrokkenheid, harmonie en verdraagzaamheid en ziet om naar mensen buiten haar gemeenschap. De gemeenteleden voelen zich met Jezus Christus en met elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel.                                                   

Wij willen met vertrouwen vernieuwend en verbindend bezig zijn.  Daarbij zoeken we naar versterking van ons geloof en werken we aan een samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

vertrouwen

Vertrouwen drukt uit waar we ten diepste voor willen staan. We vertrouwen allereerst op God, onze levensbron. We vertrouwen op de weg die Jezus met mensen vanuit die levensbron, God, is gegaan. We vertrouwen erop dat die weg, een weg is van bevrijding, van liefde voor ieder mens en ook een weg is voor ons vandaag. We vertrouwen op de Geest die ons daarbij zal leiden, inspireren en helpt te onderscheiden waar het op aan komt.

verbinden

Op de weg die Jezus ging, doorbrak hij culturele, sociale en religieuze grenzen. In navolging van Hem willen wij een open en gastvrije gemeente zijn. Een gemeente waarin we ieder mens willen zien als kind van God en niemand willen uitsluiten op welke grond dan ook. Daarbij zoeken wij samenwerking met andere kerken en staan wij open voor samenwerking met protestantse gemeenten in de regio.

Vanuit het besef dat het heil, de goede boodschap, gedeeld wil worden met zoveel mogelijk mensen, willen we ook bondgenoten zoeken buiten de eigen kring, in het dorp waarin we wonen.

vernieuwen

Wij leven in een andere tijd en in een andere context dan waarin de Bijbel geschreven is. Dat vraagt telkens weer om vertolking. We zoeken daarom naar vernieuwing in vorm en taal om verstaanbaar te maken wat ons beweegt. We zoeken ook naar nieuwe wegen om te werken aan een samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.