huren van de Nicolaaskerk

De Nicolaaskerk met zijn toren van respectabele ouderdom staat midden in het centrum van Heino, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk door zijn multifunctioneel gebruik. Wil je vanuit ons kerkgebouw een trouw- of rouwplechtigheid organiseren, dan behoort dat tot de mogelijkheden. Naast kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten leent de kerk zich uitstekend voor het houden van diverse activiteiten zoals o.a. uitvoeringen en concerten.

In de kerk zijn o.a. aanwezig: geluidsinstallatie, orgel, piano, beamers, apparatuur voor opname en uitzending  via Kerkdienst Gemist en mogelijkheid om de kerk te verduisteren. Voor het nuttigen van consumpties en een gezellige nazit kun je terecht in het kerkelijk zalencentrum ’t Kerkhuus (zie hiernaast). Rondom de kerk en ’t Kerkhuus is er ruime parkeergelegenheid.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven kun je contact opnemen met één van onze kosters.
terug