Ferry: ik geloof…

Geloven is voor mij vertrouwen. Het gaat mij niet zozeer om de inhoud, maar om de houding, je vertrouwen, dat je weet dat er een toekomst is die uiteindelijk altijd de toekomst van God is, die uit zijn hand gekomen is en in zijn hand terugkeert. Dat zijn grote woorden, maar het geldt ook voor de dagelijkse dingen. Dat je weet dat uiteindelijk je leven in goede handen is. Toen onze zoon overleed heb ik ervaren dat je met elkaar overeind bent gebleven. Je denkt dat je alles kwijt bent, maar dat is niet zo. Het gaat om het vertrouwen dat je geborgen bent of niet. Het gaat me niet om de inhoud, bijvoorbeeld dat je gelooft in de hemel. Dat beeld is prachtig als beeld, maar zelf heb ik daar niet zo veel mee. Het is jammer dat mensen denken dat ze hun geloof kwijt zijn als ze niet meer in allerlei voorstellingen geloven, want daar gaat het niet om. Voor mij gaat het om "basic trust". Dat geeft de kracht om de toekomst tegemoet te gaan, letterlijk dat je daarvoor je bed uit komt.
terug