fonds voor ons

Fonds voor Ons is er voor alle inwoners van de gemeente Raalte die acute hulp nodig hebben van financiële of materiële aard. Iedereen kan een verzoek tot hulp doen. Er wordt niet gekeken naar huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. De vragen om hulp kunnen heel verschillend zijn. De bestuursleden beoordelen iedere aanvraag nauwkeurig. Voor meer informatie kijk op de website: www.fondsvoorons.nl

Fonds voor Ons is een initiatief van inwoners, organisaties en kerken in de gemeente Raalte. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen die hun verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Voor mensen die ondanks alle bestaande voorzieningen toch in financiële problemen komen.

terug