Gea: ik geloof...

Wat ik geloof vind ik heel moeilijk onder woorden te brengen. Ik ben opgevoed door heel gelovige ouders, in de traditie van de gereformeerde bond. Het hoorde erbij. Voor mij is geloof niet een zeker weten. Het is zoeken en je blijft zoeken. Ik heb vaak het gevoel dat God mij hier uit heeft gered, maar ik kan dat niet onder woorden brengen. Je kunt niet zeggen: zo is het. Je moet een bepaald vertrouwen hebben. Het is ook niet zo dat het altijd hetzelfde is. Er zijn ook wel eens periodes dat je het minder voelt. Ik heb ook het geluk gehad om in contact te komen met mensen die anders geloofden. Ik was van huis uit niet gewend om met andersdenkenden om te gaan, maar dan ga je toch denken: ja, zo kan het ook. Geloof is voor mij ook iets van de daad. Je moet het in praktijk brengen. Ik denk aan mijn ouders die dat ook deden en in de oorlogstijd allerlei onderduikers in huis haalden. Daar werd het geloof concreet. 
terug