het interieur van de Nicolaaskerk: de gedachtenishoek

Een kunstwerk met twee gezichten

In de gedachteniswand zijn twee bijbelteksten verwerkt. Allereerst een tekst uit Johannes 14: 2
“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen." Vanuit die tekst gezien worden de naam geschreven op "huisjes". Je kunt in de huisjes ook "poortjes" zien. De poorten verwijzen naar de poorten van het hemels Jeruzalem uit het bijbelboek Openbaring.
 

De kunstenares Ellen Klasens schrijft over haar werk:

Een kleurrijk werk stelt een visionaire stad voor. De gouden poorten geven toegang tot de woningen en daarmee tot “de hemel op aarde”. De kleuropbouw weerspiegelt de sfeer van zowel de opwinding van de dageraad als de verstilling van de avondzon, het begin en het einde. Alle kleuren van de regenboog zijn er in te herkennen.

De woningen zijn opgebouwd in drie lagen om de drie-eenheid te benadrukken: Vader,  Zoon en Heilige Geest; verleden, heden en toekomst, de haan kraaide drie keer. Het getal drie benadrukt Gods volledigheid.

Het werk loopt aan weerszijden buiten het paneel. Gods liefde gaat veel verder dan de kaders van ons klein menselijk denken. Zijn Liefde houdt niet op bij de dood!

De gouden poorten zijn geïnspireerd door tekst gedeeltes uit Openbaringen 21:

  • 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan…
  • 3 …Gods woonplaats  is onder de mensen, hij zal bij hen wonen…
  • 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven…
  • 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.

Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door Ellen Klasens. Het werd geplaatst op 13 november 2016 als gedachteniswand in de Nicolaaskerk te Heino voor de overledenen.

terug