een lichaam vele leden

Eén lichaam met vele leden...
De apostel Paulus gebruikte het menselijk lichaam als beeld voor de gemeente van Christus. Er is één lichaam, maar er zijn vele leden. Die leden dat zijn wij, maar om met elkaar verbonden te blijven en betrokken te zijn op het “hoofd” van het lichaam (Jezus) is er wel een vorm van organisatie nodig en bestuur. In de protestantse traditie ligt het bestuur in handen van de kerkenraad.
terug