kerkbalans

Wat is kerkbalans?

Kerkbalans is de belangrijkste actie van de kerken op financieel gebied. Jouw toezegging maakt het mogelijk de kerk in Heino ook dit jaar in stand te houden. Voor meer informatie kijk hieronder of op www.kerkbalans.nl.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw midden in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. De kerk is de plek waar je viert en rouwt, waar je rust zoekt of tot bezinning komt. De kerk is ook de plek waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als je daar behoefte aan hebt. Tenslotte is de kerk ook de plek waar je elkaar kunt ontmoeten. De plek waar we elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven, maar waar we ook gewoon voor elkaar klaar staan op een doodgewone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar die "kerk" op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Jouw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en joiu en vele anderen welkom te heten.


Daarom is er de actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

In de periode van medio januari tot eind januari zijn onze vrijwilligers op pad om de envelop van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij jou te bezorgen en weer op te halen.

Klik hier om de folder in te zien die meegegaan is met de laatste actie kerkbalans.

terug