lid worden

Lid worden door de doop

Zoals gezegd is de doop de oervorm van lidmaatschap van een christelijke gemeente. Gedoopt worden kan als kind en als volwassene. Wie als volwassene gedooopt wordt doet daarmee tevens belijdenis. Gedoopt worden als volwassene is immmers een heel bewuste keuze. 

Wil je je kind laten dopen of wil je zelf gedoopt worden, neem dan neem dan contact op met één van de predikanten om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zie ook de pagina over de doop.


Lid worden door het doen van belijdenis

Belijdenis doen (of anders gezegd uitspreken hoe of wat je gelooft) is in feite zelf bewust "ja" zeggen op de doop die je als kind hebt ontvangen. Wie als volwassene gedoopt wordt, maakt daarvoor een bewuste keuze en daarom wordt de volwassendoop gezien als doop en belijdenis ineen. 

Overweeg je om belijdenis te doen, dat wil zeggen om je eenmaal ontvangen doop bewust te omarmen, neem dan contact op met één van de predikanten om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 


Lid worden door verhuizing vanuit een andere protestantse gemeente

Als je verhuisd bent en sinds kort binnen de grenzen van onze gemeente woont (Heino, Laag Zuthem of Lierderholthuis) en je was hiervoor al lid van een gemeente die tot de Protestantse Kerk Nederland behoort, dan wordt je in principe automatisch lid. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie. Zelf even doorgeven is natuurlijk ook heel fijn. 


Lid worden als je woont buiten de grenzen van onze gemeente

Als je niet in Heino, Laag Zuthem of Lierderholthuis woont, maar wel lid bent van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, bestaat de mogelijkheid om lid te worden van onze gemeente. Je kiest dan voor een "voorkeursgemeente". Hiervoor dien jezelf actie te ondernemen. De procedure is dat je je dan laat overschrijven. Je woont dan weliswaar op het grondgebied van een andere gemeente, maar wordt "voorkeurlid" bij onze gemeente. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze predikanten of een schriftelijk verzoek indienen bij de scriba van onze kerkenraad. Als wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen, wordt uw huidige gemeente door ons op de hoogte gebracht van uw wens. 


Lid worden door overkomst vanuit een andere christelijke kerk

Ben je nu lid van een andere christelijke kerk dan de Protestantse Kerk in Nederland dan kun je je laten overschrijven. Bijvoorbeeld als je van katholiek protestants wil worden. Een groot aantal kerken hebben een overeenkomst gesloten waarbij ze elkaars doop erkennen. Als je bijvoorbeeld gedoopt bent in de katholieke kerk hoef je niet opnieuw gedoopt te worden in onze gemeente. We kunnen je bij overkomst inschrijven als "dooplid". Of dat voor jouw kerk van herkomst ook geldt kan het beste bepaald worden in een persoonlijke gesprek. Neem daarvoor contact op met één van onze predikanten. 


Lid worden terwijl je ook lid blijft van een andere christelijke kerk

Om lid te worden van onze kerk hoef je niet perse je lidmaatschap van een andere kerk op te geven. Stel je bent katholiek en je wilt dat ook blijven, dan bestaat de mogelijkheid om bij onze gemeente een "gastlidmaatschap" aan te vragen. Wil je dit, neem ook dan weer contact op met één van onze predikanten.


Vriend worden

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om je te laten registreren als "vriend". Vrienden zijn vaak zoekers of gelovigen, die zich met ons verbonden voelen zonder direct een officiele band aan te gaan. We heten vrienden in onze gemeente van harte welkom en nodigen hen graag uit om mee te doen. Wil je je als vriend laten registreren neem dan weer contact op met één van onze predikant. 
 

Wat kost het om lid te worden?

Als lid ben je vrij om te bepalen hoeveel je financieel kunt bijdragen. We maken dan ook geen onderscheid in de "soorten" van leden zoals hierboven benoemd. Elk jaar doen wij in januari mee met de landelijke actie Kerkbalans. Je krijgt dan een brief met de oproep om voor een jaar een vaste vrijwillige bijdrage op te geven. Zo kan de kerk financieel plannen maken voor het kerkelijk leven. Behalve geld kun je natuurlijk ook in de vorm van "tijd" bijdragen.

terug