liturgisch bloemschikken

Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning

Soms spreken bloemen een taal die verder reikt dan woorden. Een taal die  het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is. Bloemen worden met emoties en ervaringen geassocieerd. Ze roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld. Een enkele bloem kan door haar beeldkracht een werkelijkheid oproepen die niet te meten, niet te berekenen, niet in woorden uit te drukken is. Soms is dat een religieuze ervaring.

“Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het altermale,
Dat God geschapen heeft”.

Guido Gezelle.

Bloemen geven zin

Wie probeert gevoelig te worden voor bloemen en andere materialen uit de natuur en zich aangesproken weet door hun schoonheid of beeldkracht, ontdekt een andere dimensie, een andere waarde aan het bestaan. Men dan krijgt dan oog voor een andere manier van communiceren: stil staan bij de schepping en het eigen broze”zijn”. Zo leiden bloemen tot beschouwing en verdieping. Zo geven bloemen zin.

De commissie liturgisch bloemschikken maakt voor de feestdagen en andere bijzondere gebeurtenissen een schikking aan de hand van de tekst die aangereikt wordt door de het leesrooster van die zondag.

terug