missionaire bloemen

Meeleven met elkaar

Als gemeente hebben we in ons beleidsplan staan dat we een missionaire gemeente willen zijn, dat wil zeggen een gemeente die de deuren open heeft staan naar de wereld om ons heen. We willen ons niet opsluiten in onze eigen "club". Dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat. "Evangeliseren" is niet een vorm die bij ons past. De missionaire bloemen passen wel bij ons. Vroeger gingen de bloemen uit kerk meestal naar één van de gemeenteleden. Een aantal jaren geleden hebben wij besloten om dat anders te doen. zondag bestemmen we de bloemen uit de kerk voor mensen buiten onze eigen kring. We voelen ons verbonden met de mensen in de dorpen waarin we wonen. We leven mee als daar iets moois gebeurd of als mensen te maken hebben met narigheid Heb je suggesties voor de bestemming van de missionaire bloemen, mail dan naar missionairebloemen@pknheino.nl 
terug