oecumene in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem

Op het grondgebied van de Protestantse Gemeente te Heino staan ook een aantal andere kerkelijke gemeentschappen. Zo staat in Laag Zuthem de Regenboogkerk (De NGKV de Regenboog is een samenvoeging van de NGK en GKV kerken in Laag-Zuthem). Met hen werken we samen in diaconale zaken. Zie voor meer informatie over deze gemeente hun website: https://ngkv-deregenboog.nl

Op het grondgebied van de Protestantse Gemeente Heino bevinden zich ook twee katholieke parochies: De Onze lieve Vrouwe ten Hemelopeneming-parochie in Heino (zie: http://www.rkkerkheino.nl) en de Sint Nicolaasparochie in Lierderholthuis (zie: https://emmanuelparochie.nl/lierderholthuis/). Samen met nog 10 anere parochies maken deze parochies deel uit van de Emanuelparochie met als hoofdkerk Ommen. Met de locatieraden van Lierderholthuis en Heino houden we als kerkenraad twee maal per jaar een overleg. We probleren samen de "oecumene" gestalte te geven. 

Vanuit het overleg met de parochies in Heino en Lierderholthuis is de werkgroep oecumenische vieringen actief. Een aantal malen per jaar zijn er gezamenlijke diensten in één van de kerken. In die diensten is het ook mogelijk om kinderen oecumenisch te laten dopen. Om het oecumenische karakter zoveel mogelijk te onderstrepen gaan in deze diensten twee voorgangers voor (één van protestantse en één van katholieke zijde). De werkgroep is verantwoordelijk voor de volgende vierngen:

  • een oecumenische viering in januari 
  • de 4 mei herdenking in de Nicolaaskerk in Heino (in samenwerking met de Regenboogkerk in Laag Zuthem)
  • een oecumenische viering in juni
  • de tentdienst in de hof van Rakhorst aan het einde van de pompdagen
  • een oecumenische vering in november
  • de volkskerstzang in december (in samenwerking met de Regenboogkerk in Laag Zuthem)
terug