overige commissies en werkgroepen

Hieronder vind je een alfabetissche opsomming van alle commissies, werk- en taakgroepen. Deze groepen worden uitgebreid beschreven op andere plaatsen binnen onze website. Klik daarvoor op de op de betreffende links.

archiefbeheer

attenties, kaarten, verjaardagen

autovervoer naar kerkdiensten

beamergroep

cantorij

diaconie

gastheren en -vrouwen

groene kerk

kerkapp beheer

kerkelijk bureau

kerkenraad

kco, kerkelijk contact ouderen

kerkhuus

kerkrentmeesters

kerktelefoon en tv

kindernevendiest

koffiedrinken maandagochtend

koffieschenken zondagochtend

lectoren coördinatie

ledenadminstratie

liturgisch bloemschikken

missionaire bloemen, suggesties

oecumenische vieringen

ontmoeting en inspiratie, commissie

open kerk, commissie

openluchtdienst, commissie

oppasdienst

organisten

ouderlingen

predikanten

preekvoorziening

samenklank redactie

stiltekapel, verzorging

tafel van ontmoeting

verjaardagsfonds

vieringen in het wooldhuis

website beheer

werkgroep beheer kerkhuus

werkgroep beheer onroerend goed

wijkmedewerkers

zingen op zondagavond

zondagsbrief, redactie

zwo

----

 Overzicht taken


Er wordt in onze gemeente veel werk verzet door vrijwilligers. We zijn hen daarvoor heel dankbaar. Hieronder zie je de taken die in onze gemeente door vrijwilligers worden gedaan:

Afspraken planner voorgangers

Archiefbeheer

Auto vervoer

Beamergroep

Beheer website

Beheerscommissie voor Het Kerkhuus

Beleidscommissie ontroerend goed

Bezorgen kaarten

Cantorij

Commissie Groene kerk

Commissie Oec. vieringen Het Wooldhuis

Diaconie

Gastheren en dames zondagochtend

Gastpredikanten commissie

Geijer werkgroep

Het Kerkhuus

Kalligraaf

KCO

Kerk app

Kerkbalansmedewerkers

Kerkelijk Bureau

Kerkrentmeesters

Kerktelefoon/televisie

Klussengroep Het Kerkhuus

Koffieschenken zondagochtend

Kosters

Lectoren

Ledenadministratie

Liturgisch bloemschikken

Notulist

Oecumenische werkgroep

Ontmoeting en Inspiratie

Open Kerk (vakantietijd)

Openluchtdienst

Organisten

Ouderlingen

Pacht

Planten; verjaardagen en jubilea

Postbezorgers

Predikanten

Samenklank bezorgers

Samenklank interviewers

Samenklank redactie

Schoonmaken kerk

Stiltekapel verzorging

Tafel van Ontmoeting

Verjaardagfonds

Werkgroep Groot letter liedboek

Wijkmedewerkers

Zingen op Zondagavond

Zondagsbrief afdrukkers

Zondagsbrief bezorgers

Zondagsbrief redactie

ZWO

 

terug