periodieke gift

Periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft je meer. Steun jou kerk met een periodieke gift!


Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de over- heid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1 % (minimaal € 60,00) en een maximum van 10 % van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.


Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij je minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag je volledig aftrekken bij je belastingaangifte: de drempel van 1 % en het maximum van 10 % vervallen. Je krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van je leeftijd en inkomsten kan je voordeel oplopen tot 52 %. Geeft je bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt je dit doen in de vorm van een periodieke gift.
 

Jouw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kun  je uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. Je doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer je jouw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt je jouw bijdrage zonder dat het je meer kost.


Hoe groot is jouw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/ schenkcalculator bereken je heel eenvoudig wat jouw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag je kunt schenken als je dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.


Hoe werkt het?

Je legt jouw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar.

De overeenkomst is hier te downloaden voor de kerk en voor de diaconie.

Jw vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. Het college van kerkrentmeesters of de diaconie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan je terug. Vervolgens voldoe je ieder jaar jouw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.


Veel gestelde vragen over de periodieke gift

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
Je gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer jij of jouw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoef je de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als je door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat je dit meldt bij het college van kerkrentmeesters of de diaconie, zeker als je de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. Je kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. Je gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terugontvangen?
Je moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maak je de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het je gemakkelijk te maken, adviseren wij je ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kun je op de overeenkomst aangeven.

terug