rouwen

Begraven of cremeren vanuit de kerk

Het is belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen van iemand die is overleden. Het afscheid moet passen bij de overledene en passen bij de mensen die afscheid nemen. Dat afscheid is eenmalig en luistert nauw. Iemands uitvaart verzorgen is het laatste wat je voor iemand kunt doen. Vanuit onze pastorale betrokkenheid en deskundigheid staan de voorgangers van onze gemeente nabestaanden bij, met veel ruimte voor eigen inbreng. Ook beschikken zij over een schat aan woorden, liederen en rituelen die juist op dit moment van grote waarde zijn en troostend werken.

Verbonden aan een kerk

Wanneer de overledene verbonden was aan een kerk, kun je contact opnemen met onze voorgangers om het overlijden door te geven en desgewenst te spreken over de uitvaart.

Ook wanneer de overledene niet betrokken was bij de kerk, kan de uitvaart onder leiding van een dominee plaatsvinden. De voorganger kan je hierover informeren. Ook wanneer je twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kunt je contact opnemen.

Verschillende mogelijkheden

Als het gaat om de dienst bij een uitvaart dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld eerst een dienst zijn in de kerk. Daarna volgt dan de begrafenis hier op de begraafplaats (of elders) of gaan we voor het laatste afscheid naar een crematorium. Een andere mogelijkheid is dat de hele dienst in het crematorium wordt gehouden. Ook een dienst aan huis is mogelijk of elders in het land. Elke uitvaart is eigenlijk maatwerk waarbij er heel veel mogelijk is.

Hoe ziet een afscheidsdienst er uit?

Ook dat valt niet zo maar te zeggen. Veel hangt af van de wensen van de familie en/of de overledene. Het begint al bij het woord afscheidsdienst. Is dat wel een goed woord? Een dienst kan verschillende kleuren aannemen: een dankdienst, een rouwdienst of een afscheidsdienst enz. Wat betreft de inhoud is er ook veel mogelijk. Vaak wordt gebruikt maakt van een organist en wordt er gezongen. Ook muziek van CD kan een goede invulling zijn. Hoewel er veel kan, kan ook weer niet alles. Omdat de dienst plaats vindt vanuit de kerkelijke gemeente zal er in ieder geval uit de bijbel gelezen worden en worden gebeden. Buiten dat is er veel mogelijk.

terug