scriba kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente. Wil je in contact komen met het "bestuur" van de Protestantse Gemeente te Heino neem dan contact op met de scriba (secretaris) van de kerkenraad. 

Op dit moment is onze scriba: diaken Marieke Tersteeg-Fix
 
mail scriba@pknheino.nl
telefoon 0572-395313
postadres via het kerkelijk bureau, zie hiernaast

 
terug