taakverdeling predikanten

Als protestantse Gemeente Heino zijn wij in de gelukkige omstandigheden dat onze financiën het toelaten om 1,5 formatie in te vullen met predikanten.  Ds. Lieke van Houte werkt parttime voor 70%. Ds. Hans van Solkema heeft een parttime aanstelling voor 55% (daarnaast is hij interimpredikant in landelijke dienst). Daarnaast is aan onze gemeente ds. Eric van Veen verbonden voor 20% op basis van structurele hulpdiensten.

Omdat het jammer is taken dubbel te doen, zijn een aantal taken over de predikanten verdeeld. Ds. Lieke van Houte is verantwoordelijk voor alle pastorale wijken voor de leeftijden onder de .. jaar. Vanuit die verantwoordelijkheid neemt ds. van Houte ook deel aan de vergaderingen en het overleg met de ouderlingen en wijkmedewerkers. Daarnaast heeft zij als bijzondere taak de aandacht voor de kinderen, tieners en hun ouders. Ds. Eric van Veen is de ouderenpredikant voor de leeftijd vanaf .. jaar. Ds. Hans van Solkema heeft geen eigen pastorale wijk. Hij is meer belast met het beleid van de gemeente (heeft zitting in het moderamen van de kerkenraad) en zorgt voor het aanbod van ontmoeting en inspiratie. Daarnaast is ds. van Solkema verantwoordelijk voor de communicatie via onze website, kerkapp en kerkblad. 

terug