trouwen

Een zegen over een verbond van liefde en trouw

"Waar liefde woont, daar gebiedt God zijn zegen". Dit is een versregel uit Psalm 133. Wij kunnen ons in deze gedachte heel goed vinden, waarbij we liefde opvatten in de breedste zin van het woord. Bij ons is iedereen welkom: of je nu eerder getrouwd bent geweest, of de ene partner nu wel gelooft of niet, of je in een relatie staat met iemand van hetzelfde geslacht, in al deze gevallen gaan wij ervan uit dat liefde is wat ons tot elkaar brengt. Wat dat betreft was de protestantse kerk zijn tijd vooruit – 10 jaar voor de wettelijke invoering van het homohuwelijk verbond de kerk al geliefden van hetzelfde geslacht in de echt.


Gebed om zegen over het huwelijk

Anders dan in de katholieke traditie is het niet zo dat in de protestantse kerk het huwelijk door de kerk wordt gesloten. Nee, het huwelijk, in feite een juridisch contract, wordt gesloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wat wij als gemeente doen is bidden om een "zegen" over het huwelijk dat al gesloten is. Je komt in feite als getrouwd stel de kerk in... We weten heel goed dat de landelijke kerk een onderscheid maakt tussen inzegenen van het huwelijk van man en vrouw en zegenen van het huwelijk van mensen van gelijk geslacht. Wij gaan daar niet in mee. Bij ons ontvangt iedereen een zegen. 


In het midden van de gemeente op zondag, in de kerk of op een eigen locatie

Een mooi moment om een zegen te vragen over je huwelijk zou zijn op zondag in het midden van de gemeente. HEt is immers de gemeente die meebidt. We weten ook heel goed dat het in de praktijk vaak zo niet gaat. Het burgerlijk huwelijk wordt doorgaans op een doordeweekse dag gesloten en aansluitend willen de meesten dan ook de zegen ontvangen. Daarvoor kan ons kerkgebouw gebruikt worden, maar in overleg zijn ook andere locaties mogelijk.
 

Zegen, handoplegging en trouwkaars

Het huwelijk is in de Protestantse Kerk geen sacrament (een heilige handeling). Vaak wordt het wel zo ervaren. We maken immers gebruik van symbolen zoals de handoplegging onder het uitspreken van de zegen en het overhandigen van een trouwkaars. Ook de ringwisseling kan in viering plaats vinden (maar ook op het stadhuis).. De trouwkaars is een herinnering aan de huwelijkszegen, als teken dat God’s licht met ons meegaat. Het is een goed gebruik om elk jaar op de huwelijksdag de trouwkaars even te branden of bij speciale momenten in het leven.


Lid van de kerk?

Als je bij ons in de kerk een zegen wilt vragen over jullie huwelijk dan moet in ieder geval één van de partners lid zijn van onze gemeente (doop- of belijdend lid) of een band hebben met ons bijvoorbeeld vanuit het verleden. Ook als één van de partners niet gelovig is, kan het toch zinvol zijn om een zegen uit te spreken. De predikant kan dan de huwelijksvragen die in de dienst worden gesteld aanpassen. In Heino komen ook vele gemengde huwelijken voor (protestant en katholiek).


Wat moet ik doen als wij een zegen willen over ons huwelijk?

Neem als eerste contact op met één van de voorgangers. Samen bekijken we wat de motieven en wensen zijn en zoeken we of we beschikbaar op de door jullie gekozen geschikte datum. In de tijd voorafgaande aan het huwelijk vinden een paar gesprekken plaats. In deze gesprekken is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, uitleg te krijgen over de huwelijkszegen en te horen over elkaars motieven. Daarnaast stellen we samen de viering vast. Er is veel ruimte om zelf met voorstellen te komen rondom liederen, muziek, bijbellezing etc. 


 
terug