uitschrijven

Uitschrijven bij de Protestantse Gemeente Heino en daarmee ook bij de landelijke Protestantse Kerk

De protestantse kerk bestaat uit allemaal lokale gemeenten die samen de landelijke kerk vormen. Je kunt je dus niet laten uitschrijven bij onze gemeente en tevens lid blijven van de landelijke kerk, met andere woorden je bent altijd lid van een plaatselijke gemeente of niet. 


In goede harmonie uit elkaar

Als iemand eenmaal het besluit heeft genomen om niet langer lid te zijn, dan is daar vaak goed over nagedacht. Wij hebben dat besluit te respecteren en zullen niet proberen je daarvan te weerhouden. Wel willen we graag in goede harmonie uit elkaar gaan. Het zou jammer zijn als er dingen zijn voorgevallen of als er onvrede is die niet is uitgesproken. We vragen daarom altijd of er nog behoefte is aan een gesprek.


De procedure

Om uitgeschreven te worden hebben wij jou een handtekening nodig. Die handtekening moet worden gezet op het uitschrijfformulier. Dat klinkt zwaar, maar de maatregel is juist bedoeld dat wij van onze kant nooit zomaar iemand kunnen schrappen als lid. Wil je uitgeschreven worden, stuur dan even een verzoek aan de scriba van onze gemeente.


Uitschrijven zonder handtekening

Een enkele keer komt het voor dat iemand wel uitgeschreven wil worden, maar daarvoor geen handtekening wil zetten. Iemand zegt dan bijvoorbeeld "ik ben als kind gedoopt en heb daarvoor toen ook handtekening gezet en waarom dan nu wel". Zoals hierboven gezegd is de maatregel om de leden te beschermen tegen zomaar schrappen. Als iemand echt geen handtekening wil zetten, maar toch kenbaar maakt te willen worden uitgeschreven, dan is er nog een andere procedure. In dat geval starten wij de procedure zonder handtekening. De landelijke kerk stuurt je in dit geval binnen zes weken een brief waarin ze je laat weten dat de plaatselijke gemeente je wil uitschrijven. In de brief wordt gevraagd of dat juist is. Eventueel kun je bezwaar aantekenen of niets doen. In dat laatste geval wordt de uitschrijving automatisch een feit. 
terug