Voorzitter (vacant)

functie: voorzitter van de kerkenraad, diaken, lid van het moderamen

contact: voorzitter@pknheino.nl

terug