vacatures

Talenteninventarisatie

Om een indruk te krijgen van welke talenten er in onze gemeente aanwezig zijn, houden we van tijd tot tijd een taleninventarisatie. Op deze lijst kun je invullen wat je graag doet. Dat wil niet zeggen dat er onmiddellijk iets mee gedaan wordt, maarmocht er een keer een vacature zijn voor een of andere taak, dank kijken we of er een match te maken valt. Overzicht taken


Er wordt in onze gemeente veel werk verzet door vrijwilligers. We zijn hen daarvoor heel dankbaar. Hieronder zie je de taken die in onze gemeente door vrijwilligers worden gedaan:

Afspraken planner voorgangers

Archiefbeheer

Auto vervoer

Beamergroep

Beheer website

Beheerscommissie voor Het Kerkhuus

Beleidscommissie ontroerend goed

Bezorgen kaarten

Cantorij

Commissie Groene kerk

Commissie Oec. vieringen Het Wooldhuis

Diaconie

Gastheren en dames zondagochtend

Gastpredikanten commissie

Geijer werkgroep

Het Kerkhuus

Kalligraaf

KCO

Kerk app

Kerkbalansmedewerkers

Kerkelijk Bureau

Kerkrentmeesters

Kerktelefoon/televisie

Klussengroep Het Kerkhuus

Koffieschenken zondagochtend

Kosters

Lectoren

Ledenadministratie

Liturgisch bloemschikken

Notulist

Oecumenische werkgroep

Ontmoeting en Inspiratie

Open Kerk (vakantietijd)

Openluchtdienst

Organisten

Ouderlingen

Pacht

Planten; verjaardagen en jubilea

Postbezorgers

Predikanten

Samenklank bezorgers

Samenklank interviewers

Samenklank redactie

Schoonmaken kerk

Stiltekapel verzorging

Tafel van Ontmoeting

Verjaardagfonds

Werkgroep Groot letter liedboek

Wijkmedewerkers

Zingen op Zondagavond

Zondagsbrief afdrukkers

Zondagsbrief bezorgers

Zondagsbrief redactie

ZWO

terug