verbinden

Op de weg die Jezus ging, doorbrak hij culturele, sociale en religieuze grenzen. In navolging van Hem willen wij een open en gastvrije gemeente zijn. Een gemeente waarin we ieder mens willen zien als kind van God en niemand willen uitsluiten op welke grond dan ook. Daarbij zoeken wij samenwerking met andere kerken en staan wij open voor samenwerking met protestantse gemeenten in de regio.

Vanuit het besef dat het heil, de goede boodschap, gedeeld wil worden met zoveel mogelijk mensen, willen we ook bondgenoten zoeken buiten de eigen kring, in het dorp waarin we wonen.

terug