vernieuwen

Wij leven in een andere tijd en in een andere context dan waarin de Bijbel geschreven is. Dat vraagt telkens weer om vertolking. We zoeken daarom naar vernieuwing in vorm en taal om verstaanbaar te maken wat ons beweegt. We zoeken ook naar nieuwe wegen om te werken aan een samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

terug