vieren op zondag

Vieren op zondag

Als je “kerk” zegt, dan denken velen aan de kerkdienst op zondagmorgen. Natuurlijk neemt de kerkdiensten, of liever gezegd: de vieringen, ook bij ons een belangrijke plaats in. Maar het is ook goed om te zeggen dat de “kerk” veel meer is dan vieren alleen. Kerk is ook daar waar mensen samen komen rondom het woord in een gesprekskring of waar mensen om mensen omzien naar elkaar of de handen uit de mouwen steken om een ander te helpen. Op al die plaatsen zijn we kerk.

Danken, bidden, vieren, bezinnen…

Hoewel we dus op vele manieren “kerk” zijn, neemt de kerkdienst wel een hele speciale plaats in. In de kerkdienst komen we als gemeente bij elkaar om God te ontmoeten. Elke zondag is er één dienst. In de dienst wordt uit de bijbel gelezen, gepreekt, gebeden en gezongen. De dienst heeft min of meer een vaste structuur. Deze “orde” van dienst noemen we ook wel de liturgie. Naast de gewone diensten met een vaste structuur kennen we ook meer experimentele diensten. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde “vriendendiensten”.

Als begeleiding van de gemeentezang maken we meestal gebruik van het orgel. Ook is er in onze gemeente een cantorij. Ongeveer 1x in de maand werkt de cantorij mee aan de dienst. Ze gaan ons voor in het aanleren van nieuwe liederen of leveren een bijdrage aan de dienst vanuit hun eigen repertoire. Voor meer informatie over de cantorij (ook als je zou willen meezingen) klik hier: cantorij.

Wat willen we met een kerkdienst? Wat heb je eraan?

Een kerkdienst is in de allereeste plaats een samenkomen van de gemeente. Niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar omdat we "geroepen" worden. Een kerkdienst heeft dus ook tot doel om in contact te komen met de God, het goddelijke, of dat wat ons overstijgt. Dat "contact" kan zich op verschillende manier uiten: in danken, loflied, maar ook in luisteren, stilte, overdenken, bidden enz. Toegegeven dat gebeurt lang niet altijd, het "contact" is niet maakbaar, maar dat is wel waar we voor gaan. Daarom gaat bij ons de inhoud ook boven de vorm. Naast het contact dat we zoeken met God gaat ook altijd over het contact dat we zoeken met onszelf en elkaar. Daarom gaat het ook volop over ons leven, onze samenleving en onze cultuur. Kortom in een kerkdienst krijgt je nieuwe inzichten aangereikt over thema's die aansluiten op de praktijk van het dagelijks leven. Je kunt genieten van de dingen die voorbij komen: muziek, multimedia en een praktische boodschap zonder omhaal van woorden. We leggen niets aan je op. Je kunt zelf je mening vormen en zelf keuzes maken.

Hoe laat beginnen de diensten en hoe lang duren die?

In Heino beginnen de kerkdiensten bij het ingaan van de wintertijd om 10.00 uur en bij het ingaan van de zomertijd om 9.30 uur. Uizonderingen op die die regel zijn de oecumenische diensten, diensten in de buitenlucht of vriendendiensten. De oecumenische diensten of diensten in de buitenlucht beginnen altijd om 10.00 uur. De vriendendiensten beginnen (op veler verzoek) om 11.00 uur. Voor de exacte begintijd kun je het beste kijken op ons rooster. Zie hier rooster… De diensten duren in de regel tussen de 60 en 75 minuten.

Moet je speciale kleding dragen?

Soms zie je foto's van mensen die in donkere kleding of met een hoedje op naar de kerk gaan. In Heino hebben we geen speciale regels voor het dragen van kleding. Iedereen is welkom, gewoon zoals hij of zij is. Je kunt dragen wat je prettig vindt. In de praktijk zien we in onze gemeente een mix. Er zijn mensen die zich kleden in een jasje met stropdas, anderen dragen vrije tijdskleding. Zwarte kleding of dames met hoedjes zie je bij ons niet (al is dat natuurlijk ook weer niet verboden).

Ben ik als gast welkom en wat wordt er van mij verwacht?

Uiteraard zijn gasten van harte welkom in onze dienst. Voel je vrij om erbij te zijn. Bij binnenkomst staat er altijd een gastheer/gastvrouw. Aan hem of haar kun je eventuele vragen stellen.

In de kerk mag je zitten waar je wil. De kerkgangers hebben geen vaste zitplaatsen. Wel kunnen er soms banken gereserveerd zijn voor familie bij speciale gelegenheden.

Uiteraard mag je in de dienst meezingen, bidden. Alles wat er gesproken wordt volgens de liturgie staat op papier of op de beamer. Zo weet je wat er komt en kun je meedoen, maar voel je daar niet toe verplicht. Niemand kijkt raar op als je er alleen maar zit en luistert. Ook dat is goed. Je zult zien dat ook anderen dat doen.

Mogen gasten deelnemen aan de maaltijd van de Heer (avondmaal)?

Vijf à zes maal per jaar vieren we op zondag de “Maaltijd van de Heer”. We gebruiken liever deze naam dan dat de wat oudere naam “Heilig Avondmaal”. Wat ons betreft is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Wij zijn het immers niet die mensen uitnodigingen, maar het is Christus zelf die ons uitnodigt. In de dienst gebruiken we altijd deze formule “een ieder die zich geroepen voelt, mag zich geroepen weten”. Dat betekent dat iedereen welkom is: gedoopt of niet gedoopt, lid van een ander kerkgenootschap en ook kinderen.

Welke liedboek en welke bijbel gebruiken jullie?

Bijbels zijn er in verschillende uitvoeringen en vertalingen. Dat geldt ook voor de zangbundels. In Heino maken we in principe gebruik van de Nieuwe Bijbel Vertaling (de NBV21). De liederen die we zingen komen in hoofdzaak uit het “Nieuwe Liedboek”. Daarnaast kan er ook gezongen worden uit andere bundels, zoals Iona, Gezangen voor Liturgie enz. Een heel enkele keer kan er ook een lied gezongen worden uit de bundel Opwekking of Johannes de Heer. Toch voelen we ons het meeste thuis bij de liederen uit het Nieuwe Liedboek.

Hoe verloopt de kerkdienst?

Op de gewone zondagen volgen we min of meer een vaste orde van dienst. Dit zijn de onderdelen:

 • welkom door de ouderling
 • stilte, orgelspel en het aansteken van de tafelkaarsen
 • groet en bemoediging
 • eerste lied (psalm van de zondag of een ander lied)
 • kyrie-gebed
 • gloria-lied
 • gebed van de zondag
 • eerste lezing (uit het Oude of beter gezegd het Eerste Testament)
 • lied
 • tweede lezing (uit het Nieuwe of beter gezegd het Tweede Testament)
 • lied
 • preek
 • orgelspel
 • lied
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed en het onze Vader
 • inzameling van de gaven (voor diaconie of een diaconaal doel)
 • slotlied
 • zending en zegen
 • collecte bij de uitgang (voor het eigen kerkenwerk of een ander doel)
terug