wat wij geloven

Wat wij geloven?

De vraag is makkelijker gesteld dan te beantwoorden. Allereerst moeten we zeggen dat wij een veelkleurige gemeente met een veelheid aan opvattingen, maar daarmee hebben we de vraag nog niet beantwoord. Vaak denken mensen bij geloven aan "geloven dat". Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd: geloof je dat God bestaat, geloof je dat de wereld geschapen is, geloof je dit of geloof je dat? Zo zitten wij als gemeente niet in elkaar. Natuurlijk zij er ook in onze gemeente mensen die persoonlijk geloven in feiten, maar voor veel anderen is geloven ook een zoektocht geworden. Die zoektocht heeft te maken met het hebben vertrouwen, met het zoeken van een relatie met "God' met dat wat ons overstijgt. 

Als gemeente staan wij in de protestantse traditie. Formeel onderschrijven we de belijdenisgeschriften, maar ook hier is onze verhouding tot die geschriften een zaak van zoeken. We beseffen dat wij de eersten niet zijn die geloven. Het geloof hebben wij in een lange traditie meegekregen van onze voorouders, het geloof zoals zij dat beleefd hebben en neergelegd in de bijbel. Ook de bijbel zien we als een neerslag van de ervaringen die mensen in hun leven hebben opgedaan met het grotere dat hen overstijgt, met "God". De vraag naar God is tegelijk een vraag naar wie wij zijn als mens. 

In onze diensten vind je dat ook terug. Er wordt uit de bijbel gelezen en in de liederen en de preek zoeken we naar hoe dit "woord" vertelt over God en waar we dat herkennen in ons eigen leven. We spreken de dank uit voor wat we ontvangen in ons leven, het leven dat we niet zelf gemaakt hebben, maar gekregen. We zoeken kracht, inspiratie en zin, maar laten ons door dat woord ook kritisch bevragen en uitdagen om die mens te worden die samenvalt met het beeld van God.

Onze gemeente laat zich niet makkelijk in een hokje stoppen. We weten soms beter wat we niet zijn dan wel. Zo zijn we niet "evangelisch", "orthodox", "vrijzinning" of wat dan ook. Nee noem ons eerder "open oecumenisch".

Maar bovenal zijn we veelkleurig met een veelheid aan opvattingen waarbij we proberen om met respect naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en te bemoedigen. 

 
terug