pastoraat

Wat is pastoraat?

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Het woord pastoraat komt van het woord pastor dat herder betekent. Een mooi beeld voor het omzien naar elkaar. In de gemeente hebben ouderlingen daarin speciale taken. Zij doen zelf aan omzien naar elkaar door bijvoorbeeld bezoekwerk, maar helpen ook de gemeente om dit te doen. Want het omzien naar elkaar is ten diepste een taak voor alle leden van de gemeente.


Hulp van wijkmedewerkers

Onze gemeente telt maar vijf pastorale ouderlingen. Om hen te helpen bij het uitvoeren van het bezoekwerk zijn er ook wijkmedewerkers. Een wijkmedewerker doet eigenlijk precies hetzelfde als de ouderling, maar is geen lid van de kerkenraad, doet geen dienst tijdens kerkdiensten en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor het beleid van de kerkenraad.


Wijken

Om het omzien naar elkaar praktisch te maken, is de gemeente opgedeeld in vijf wijken. De grenzen van deze wijken vallen samen met bepaalde letters van het postcodesysteem (zie de tabel hieronder). De wijken hebben de volgende namen: Oud Heino, de Kampen, de Bomenwijk, de Bloemenwijk en de Granenwijk. Aan elke wijk is één ouderling gekoppeld en twee of drie wijkmedewerkers. Ouderling en wijkmedewerkers vormen samen een team die onderling bespreken wie bij wie het beste op bezoek kan gaan.


Wat is de taakgroep pastoraat?

We maken een onderscheid tussen de taakgroep pastoraat klein en de taakgroep pastoraat groot. De taakgroep pastoraat klein zijn de vijf ouderlingen die ook zitting hebben in de kerkenraad + een van de predikanten. De taakgroep pastoraat groot is hetzelfde als de taakgroep pastoraat klein, maar dan aangevuld met de voorzitter van de KCO (kerkelijk contact ouderen) en de wijkmedewerkers. In de taakgroep pastoraat wordt het werk onderling afgestemd, het beleid besproken en gekeken hoe ook de gemeente geholpen kan worden bij het omzien naar elkaar.


Hoe weet ik tot welke wijk ik behoor?

Als je onze gemeente voorstelt als een slagroomtaart met de kerk in het midden, dan is de gemeente verdeeld in vijf punten. Die punten waaieren vanaf de kerk uit naar het achterliggende gebied in de dorpskern, het buitengebied en de gebieden die daarachter liggen maar niet tot onze gemeente behoren.

Voor elke wijk is een wijkteam beschikbaar. De wijkouderling (we hebben er dus vijf) is daarvan de coördinator en wordt bijgestaan door een paar wijkmedewerkers. Aan elke wijk is ook een predikant verbonden. In de taakverdeling tussen de predikanten is afgesproken dat ds. Hans van Solkema vooral beleidsmatig bezig is en de zorg heeft voor ontmoeting en inspiratie (gespreksgroepen en cursussen) en dat ds. Lieke van Houte de pastoraal predikant is voor alle wijken. Hier geldt één uitzondering op en wel op grond van leeftijd. De mensen die ouder zijn dan 80 jaar vallen onder de zorg van ds. Eric van Veen die speciaal is aangesteld voor structurele hulpdiensten als ouderenpastor. 

Om nu te weten in welke wijk je woont is de eerste letter van je postcode bepalend. Wonderwel valt het postcodesysteem mooi samen met onze taartindeling.

Wijk 1   Bloemenwijk  omvat postcodes  A, D, R en Raalte

klik hier voor de ouderling en de wijkmedewerkers van deze wijk

Wijk 2   Granenwijk omvat postcodes B, C, H, J en Laag Zuthem en Dalfsen

klik hier voor de ouderling en de wijkmedewerkers van deze wijk

Wijk 3   de Kampen omvat postcodes N, V, W  en Wijhe

klik hier voor de ouderling en de wijkmedewerkers van deze wijk

Wijk 4   Bomenwijk omvat postcodes S, T, X en Lierderholthuis

klik hier voor de ouderling en de wijkmedewerkers van deze wijk

Wijk 5   Oud-Heino omvat postcodes E, G, M, P en Lemelerveld

klik hier voor de ouderling en de wijkmedewerkers van deze wijk
 

Bij wie gaat het wijkteam op bezoek?

Het wijkteam gaat in eerste instantie op bezoek bij mensen die aangegeven hebben dat ze graag bezoek willen. 

Ook mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, ziek zijn of aan huis gekluisterd kunnen een beroep doen op hun wijkteam.

Wilt u bezoek van uw wijkteam neem dan contact op met de bezoekcoördinator.

Het kerkelijk contact ouderen (KCO)

Naast het pastorale werk van de ouderlingen en de wijkteams houdt de commissie KCO zich speciaal bezig met de ouderen. Iedereen van boven de 80 jaar kan een vaste bezoeker krijgen. Verder organiseert de KCO een aantal gezamenlijke activiteiten voor de ouderen zoals:


- een gezellige middag in het voorjaar die wordt afgesloten met een broodmaaltijd
- in samenwerking met de diaconie een gezellige activiteit in september
- een contactavond in oktober voor alle bezoekers van de KCO
- in samenwerking met andere ouderenrorganisaties een kerstmiddag in december
- het meeorganiseren van de kerstattenties die bezorgd worden bij zieken en ouderen


Voor meer informatie over de KCO of het aanvragen van bezoek kunt u contact openemen met de contactpersoon.

terug